بازار تولید خرما مرداسنگ درجه یک

چه دلایلی را در رونق بازار فروش نوع بخصوصی از خرما باید دخیل دانست؟ آیا تولید خرمای درجه یک مرداسنگ تنها در استان کرمان است؟
خرما محصولی کاملا مهم و اقتصادی در ایران است و اساسا یک خوراکی مفید شناخته می شود که تامین کننده املاح مورد نیاز بدن می باشد.
خرما تنوع شگرفی داشته و مناطق گرمسیری از مهمترین مراکز کشت انها می باشند.
نام مرداسنگ در میان انواع خرما درخشش بخصوصی دارد و با وجودی که به نام استان کرمان شناخته شده و گزینه صادراتی خوبی است اما در مناطقی همانند بلوچستان نیز به ثمر می رسد.
خرمای نامبرده با بیشترین مقاومت و ماندگاری نیازی به سرد خانه ندارد.