بازار فروش عمده خرما پیارم نارس

خرما نارس ،خرمایی است .که هنوز خام ،به طور کامل نرسیده است .این نوع خرما پیارم نارس، در بازار فروش ،از فروش بالایی برخوردار است . و متقاضیان زیادی ، اقدام به خرید آن می کنند .بازار خرما که رونق بسیاری برای مغازه داران و اغذیه ها دارد . با فروش عمده این محصول ارزنده ، خرما پیارم نارس ،کسب و کار خود را رونق بخشیده . در کار خود بسیار موفق هستند .