بازار فروش عمده خرما کلوته جهرم

خرما کلوته جهرم از خرما های درجه یک ایرانی است.

این خرما بسیار شیرین و لذیذ است.

خرما کلوته یکی از انواع خرما هایی است که در ایران تولید می گردد.

تولید این خرما ها از گذشته های دور تا کنون انجام می شده است.

خرما، رطب و هسته های آن نیز همیشه سرشار از خواص بوده اند.

اما آیا می دانید فرق بین یک رطب با خود میوه خرما چیست؟

عمده خرما کلوته جهرم
بازار فروش عمده خرما کلوته جهرم

رطب خرما و میوه خرما

بسیاری از مردم فکر می کنند که رطب و خرما در واقع یکی هستند در صورتی که این گونه نیست،

این دو کاملا با یکدیگر متفاوت اند.

یک درخت نخل همیشه ابتدا شکوفه می دهد سپس شکوفه های آن تبدیل به یک نوع میوه سبز و سفت و محکم می شود،

این میوه سبز هسته دار را چاقالی گویند.

چاقالی ها رنگ عوض می کنند و تغییر رنگی که شکل می گیرد چاقالی را به خارک تبدیل می کند.

این خارک که پس از مدتی آبدار تر شده و رنگ آن نیز تیره تر می گردد تبدیل به رطب می شود.

این در حالی است که خرما همان میوه ی کاملا رسیده ی درخت نخل است

خرما نیمه خشک است و انواع متفاوتی دارد.

این انواع می تواند شامل خرما پیارم، مضافتی، خرما ربی و … شود.

بازار فروش عمده خرما کلوته جهرم
خرما کلوته جهرم

بازار فروش عمده خرما کلوته جهرم

شهر جهرم از جمله شهر هایی است که خرما های اعلایی مثل خرما کلوته را پرورش می دهد.

این خرما در سایت ایران خرما با قیمت مناسبی جهت فروش عرضه می گردد.