تجارت بهترین خرما وارداتی

تجارت بهترین خرما وارداتی با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت در خدمت تمام ملت شریف ایران و حتی متقاضیان محترم خارج از کشور می باشد.

ما با ارائه محصولات فوق مرغوب توانسته ایم رضایت تمام متقاضیان خود را جلب کنیم بلا استثناء همه آنها از خرید محصول راضی بوده اند.

این اساس و سر مشق تمام تاجر ها و مغازه دار های ما می باشد. افتخار ما تنها و تنها در رضایت قلبی شما بوده و هست.

تجارت بهترین خرما وارداتی

کشور های آسیای مرکزی در مناطق گرمسیر خود محصول خرما را به خوبی پرورش می دهند و آن محصول عالی را دارا هستند.

و چون خواص بی نظیری دارد می تواند بهترین رتبه در منابع قند طبیعی را به خود اختصاص دهد.

معمولا در تجارت های خرما ؛ خرما ی خشک بیش ترین آمار را به خود اختصاص داده است چرا که رطوبت پایین در ماندگاری بیش تر خرما تا رسیدن

به دست مشتری تاثیر گذار است.شاید برایتان جالب باشد بدانید که از خرما به عنوان (میوه بحران) نیز یاد می کنند . دلیل آن این است که در هنگام حوادث اولین محصولی است

که به محل حادثه برای افراد حادثه دیده می برند.

انواع خرما و خصوصیات ساختاری آن ها  عبارت است از :

  1. خرمای خشک : به خرما های کامل و رسیده ای می گویند که رطوبت آن کمتر از ۱۸ درصد باشد.
  2. خرمای نیمه خشک : به خرما های کامل و رسیده ای می گویند که رطوبت آن از ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد.
  3. خرمای نرم : به خرما های کامل و رسیده ای می گویند که رطوبت آن از ۲۰ تا ۲۳ درصد باشد.
  4. رطب : به خرما هایی به ظاهر و به طعم رسیده ای می گویند که رطوبت آن از ۲۳ تا ۲۸ درصد باشد

برند خرماایران با عرضه ناب ترین محصولات و همچنین رسیدن بدون عیب و نقص به دست مشتری نظم و ترتیب خاصی را به نام برند خود داده است.