توزیع انواع خرما دیری

توزیع انواع خرمای دیری، انواع خرمای دیری را تأمین کرده را از سراسر کشور تأمین کرده و آن را به خریداران محترم عرضه می نماید.خرماهای دیری، با نام خرمای خشک نیز شناخته می شود این نوع از خرما به دلیل رطوبت اندک در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد. و برخلاف خرماهای دیگر ترش نمی شود و شکرک نیز نمی زند. توزیع انواع خرمای دیری، عرضه کننده این نوع از خرماها به کلیه خریداران محترم می باشد.