تولید انواع خرما خشک ایران

تولید خرما در ایران در مناطق جنوبی کشور مانند اهواز انجام می گیرد. انواع این محصولات در سه دسته خشک، نیمه خشک و تر به بازار عرضه می شوند.
خرما یکی از محصولات کشاورزی است که تشکیل شده از هسته و گوشت، خرما از جمله بهترین این محصولات است که قسمت های مختلف آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. خرما انواع بسیار زیادی دارد و اکثر کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند می دانند که ۳۰۰ گونه متفاوت خرما در ایران برداشت می شود که از این میزان خرما فقط ۳۰ نوع آن قابل فروش است. برای مثال می توان به نمونه های دیری، قصب و… اشاره کرد.

تولید انواع خرما

خرما مجموعه ای بزرگی از سه گروه متفاوت است: خرمای خشک، خرمای تر، خرمای نیمه خشک. که هر کدام از این گروه ها دارای زیر مجموعه های متفاوتی می باشند. برای خرمای خشک می توان دیری، برای خرمای نیمه خشک استعمران و برای خرمای تر می توان به نمونه شاهانی اشاره کرد.

خرمای خشک دیری

دیری نوعی خرماست که می توان در دو گروه خشک و نیمه خشک به آن اشاره کرد. این نوع خرما دانه در شتی دارد و رنگ ظاهری آن قهوه ای تیره است. خرمای دیری در مناطقی مانند اهواز، بوشهر، کازرون، بهبهان و…. به عمل می آید.
منبع: بازار خرما ایران