تولید خرما زرد تازه

تولید خرما زرد تازه به دلیل مشتری پسندی آن در مناطق جنوبی رواج یافته و در اغلب موارد با هدف صادرات انجام می شود.
تولیدکنندگان خرما سعی می کنند تا برای جلب مشتری بهتر به نظرات و سلیقه های ان ها بیشتر اهمیت دهند. همین باعث شده تا تولید خرما زرد بیش از سایر انواع خرما باشد زیرا مشتری پسندی بیشتری خواهد داشت.
البته تولید خرما تازه زرد برای صادرات نیز بوده و کمک می کند تا بهترین نوع خرما برای مشتریان خارجی تهیه و توزیع شود و این امر رایج تر از سایر روش ها برای جلب مشتری می باشد.
منبع: بازار خرما ایران