خریدار عمده چیپس خرما استعمران صادراتی

یکی از محصولاتی که می تواند جایگزین قند و شکر برای بیماران دیابتی و سرطانی باشد، خرما در هند یا همان خرمای بدون هسته تکه تکه شده است.

گفتنی است که تولید چیپس خرما تنها منحصر به یک خرمای خاص نیست بلکه تقریباً هر خرمای خشکی با قابلیت رطوبت پایین و میزان قند مناسب می تواند به عنوان ماده اولیه چیپس خرما استفاده گردد.

خرما در بازار شیراز صادراتی یا همان خرما سایر از عمده خرماهایی به شمار می رود که در جنوب ایران از آن به عنوان چیپس خرما بکار می رود. یک خریدار عمده این محصول به خوبی می داند که خرما استعمران با قابلیت نگهداری بالا می تواند گزینه مناسبی برای تولید این محصول باشد.