خرید و فروش خرما اصل بم

 

بم دارا ی بهترین خرما ها در ساسر ایران است آب و هوای مناسب این استان برای رویش و رشد خرما عالی می باشد و تمامی نوع های متنوع خرما در این استان تولید و صادر می شود.بازار خرید و فروش خرمای بم البته خرمای اصل و با کیفیت این استان حسابی گرم گرم است و هم تولید کننده و فروشنده راضی می باشند و هم مصرف کننده از قیمت و کیفیت آن واقعا راضی است.