سایت خرید خرما پیارم حاجی آباد

یکی از مناطق تولید کننده خرما پیارم، حاجی آباد در استان هرمزگان می باشد. محصول فوق را می توان علاوه بر بازار های سنتی از طریق وب سایت های اینترنتی خریداری نمود.
حاجی آباد از شهرستان های استان هرمزگان از مناطق عمده تولید کننده خرمای پیارم در کشور محسوب می شود. خرمای تولیدی این شهرستان از مرغوب ترین خرماهای منطه به شمار می رود.این خرما بصورت عمده و خرده در بازار های محلی و منطقه ای و همچنین از طریق وب سایت های معتبر اینترنتی خرید وفروش می شود.
منبع: بازار خرما ایران