شرکت پخش خرما مضافتی ایران

شرکت های پخش خرما مضافتی ایران در اقصی نقاط ایران وجود دارد تا بتوانند این شرکت ها کار پخش را به طور تنظیم شده ای انجام دهند.
خرما از نمونه گیاهان گرمسیر است که میوه خوراکی آن دارای پوستی نازک و هسته ای سخت می باشد گوشت این دانه ها خوراکی می باشد. گونه ای از خرما های موجود در بازار ها خرما مضافتی است که با رنگ تیره ارائه می گردند و معمولا به طور عمده توسط شرکت های پخش به فروش می رسند.