شرکت پخش چیپس خرما استعمران ممتاز

بسیاری از افراد هنوز به طور کامل با محصول چیپس خرما آشنایی ندارند. چیپس خرما در واقع همان خرماست که بوسیله دستگاه های مخصوص ابتدا هسته کشی شده و بعد بصورت قطعات یکسان در می آورند و در نهایت برای اینکه به یکدیگر نچسبند آنها را با آرد برنج مخلوط می کنند.

چیپس خرما استعمران از این نوع است. خرما استعمران از خرماهای ممتاز و درجه یک خوزستان به شمار می رود که بعد از فرآوری آنها را می توان به شکل چیپس خرما درآورد.

شرکت پخش چیپس خرما، این محصول را با کیفیت بالا تولید کرده و با بسته بندی های دلخواه مشتریان در اختیار آنها قرار می دهد.