صادرات خرده خرما استعمران

صادرات خرده خرما استعمران موجب رونق اقتصادی برند خرما ایران شده است.

منظور از صادرات خرده یعنی شما درهر جای جهان ه باشید ؛

میتوانید با مراجعه به سایت همواره در هر وزنی که بخواهید خرما استعمران را سفارش داده؛

و ما با کمترین قیمت نیز آنرا ب دست شما برسانیم.

این خرما همواره به دلیل عبور از مرز کشورها و گمرک نیز دارای مقداری ارزش افزوده میباشد که حتی با وجود این مقدار بیشتر از هزینه نست به فروش داخلی ارزش خود را حفظ کرده است.

خرما استعمراناز خرماهای باکیفیت و با ارزش غذایی عالی میباشد که محبوبیت زیادی را در داخل و خارج کشور پیدا کرده است.

نام دیگر این خرما خرما سایر میباشد که دارای ظاهری ﻧﯿﻤﻪ خشک اﺳﺖ؛

ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ماندگاری آن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ جزء ﻣﻨﺎﺳﺐ‫ﺗﺮﯾﻦ خرماهای ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان تبدیل ﮔﺮدد.

شما میتوانید جهت خرید خرما استعمران با ما در تماس باشید.

صادرات خرده خرما استعمران

بیشترین میزان تولیدخرما استعمران مرغوب ایرانی متعلق به استان خرماخیز خوزستان می باشد.

خرما استعمران به دلیل دارا بودن مواد مغذی زیاد و سلولز پایین رطوبت آن بسیار کم است و در هنگام برداشت حالته نیمه خشک است؛
و در واقع یکی از دلایل دیگری که باعث جذب تاجران خرما به این سمت میشود ؛
قابلیت نگداری طولانی مدت در انبار بدون نیاز به سردخانه یا شرایط ویژه میباشد.
به همین دلیل ست به همان تازگی زمان برداشت بوده و بدون خراب شدن در حمل و نقل به مقصد یرسد.
متداول ترین نوع بسته بندی خرمای استعمران جهت صادرات درکارتن های۵و۱۰کیلوگرم می میباشد .
صادرات خرده خرما استعمران
صادرات خرده خرما استعمران
شما میتوانید جهت خرید خرما استعمران به سایت ما مراجعه کرده ؛
و بهترین ها را ازما بخواهید همچنین ما تخفیفاتی ویژه را برای خریداران اینترنتی در نظر دارین.

کافیست با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.