صادرات خرما دیری درجه یک

خرما دیری یکی محصول ناب است که به طور عمده در خوزستان به ثمر می رسد و با برنامه ریزی درست می توان در صادرات این محصول درجه یک گام برداشت.
خرما دیری محصول خشک و فوق العاده خوشمزه ای است که با رنگ شکلاتی خود در بازار توجه عموم مردم را به خود جلب می کند.
گفتنی است نوع در جه یک خرما دیری در اغلب شهر های خوزستان به ثمر می رسد و نمایندگی های فروش عرضه مستقیم آن را در ایران تسریع کرده اند و محصولی است صادراتی که با اندک برنامه ریزی و سرمایه گذاری می تواند نقش پررنگ و فروش پایداری داشته باشد.