عرضه خرمای درجه یک

 

خرمای درجه یک به دلیل کیفیت مناسب  خود توانسته است نظر خیلی از تاجران را به خود جلب نماید این محصول در بازار  بصورت دوره ای در زمان های مشخصی عرضه می گردد که این امر به منظور  کسب سود از سوی شرکت تولیدی  و بسته بندی محصول صورت می پذیرد  عرضه چنین محصولی امکان دارد در برخی مناطق ان گونه که انتظار می رود خوب پیش نرود  اما در مناطق دیگری بلعکس این قضیه  عمل بنماید