عمده فروشی خرما پیارم صادراتی

با توجه به میزان تقاضای بالایی که برای خرما پیارم صادراتی در بازار های ایرانی وجود دارد این خرما ها بیشتر از طریق عمده فروشی ها به فروش می رسند.
در بازار های صادراتی معروف ترین نوع خرما خرما پیارم است که دارای قیمت بالایی می باشد. خرما پیارم صادراتی سرشار از مواد معدنی و پروتئین ها است که باعث مجذوب کردن مشتری ها شده و توانسته بازار فروشی عالی را برای خود رقم بزند و از طریق عمده فروشی ها روانه بازار ها گردند.