فروشنده خرما نارس درجه یک

فروشنده خرما نارس درجه یک در ماه های قبل از ماه رمضان بازار داغی را تجربه می کند زیرا خرید و فروش انواع خرما در بازار به سرعت افزایش می یابد.
با نزدیک شدن به ماه رمضان بازار فروش انواع خرما درجه یک گرم می شود. اما این گرمی برای فروشنده خرما نارس اندکی زودتر اتفاق می افتد. خریدار خرما نارس درجه یک در ماه های قبل از ماه رمضان به خرید خرما روی می اورد و به همین دلیل این تفاوت زمانی به وجود می آید.
خرما نارس بعد از توزیع در مراکز فروش توسط فروشنده خرما عرضه شده و با قیمت های معینی در بازار ارائه می گردد.
منبع: بازار خرما ایران