فروشنده خرما کلوته صادراتی

فروشنده های خرما کلوته صادراتی با فعالیت های گسترده خود در مراکز فروش این خرما ها را به طور عمده به فروش می گذارند تا در خدمت بازار ها قرار بگیرد.
در میان انواع مختلف خرما که در بازار های ایرانی یافت می شود اگر بخواهیم همانند برای خرما کلوته صادراتی پیدا کنیم خرما های مضافتی گزینه مناسبی می باشد اما با این وجه تمایز که خرما کلوته صادراتی دارای رنگ قهوه ای روشن می باشد. این خرما ها بیشتر توسط فروشنده ها در ایران به فروش می رسند.