فروشگاه اینترنتی خرما مرداسنگ جیرفت

خرمای مرداسنگ از خطه جیرفت با چه مزیتی هایی در یک فروشگاه اینترنتی رخ موده و به عموم مردم فروخته می شود؟
حتما تاکنون دریافته اید که خرمای مرداسنگ از گونه های با اعتبار و پرطرفدار است که غالبا در جیرفت، بم، میناب و … حاصل شده و از نظر اهمیت دارای رتبه متوسط می باشد.
این خرما فوق العاده باکیفیت است و بسته بندی های خانگی داشته و غالبا در حلب های مخصوص برای فروش در فروشگاه اینترنتی در نظر گرفته می شود لذا برای بسته بندی مخصوص و فروش صادراتی به هر گونه سفارش پاسخ داده می شود.