فروشگاه عرضه بهترین خرما استعمران

فروشگاه عرضه بهترین خرما استعمران با دارا بودن مهر تایید وزارت های بهداشت و حتی صنعت معدن و تجارت در پاکیزگی کامل

و محکم ترین بسته بندی ها تمام محصولاتش را آماده عرضه به بازار می کند.

خرما استعمران یکی از پر طرفدار ترین خرما های خاک خرما خیز ایران می باشد که خوش بختانه برند ما از بی نظیر ترین آن را تولید می کند.

شیرینی این خرما بالای ۷۵ درصد است که همین امر سبب شده است لذت زیادی را به مصرف کننده بدهد.

بازار پخش بهترین خرما درجه یک

این خرما استعمران پر طرفدار ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ایران کاشت و برداشت می شود به اسامی زیر نیز مشعور است؛

اسامی دیگر خرما استعمران بسته به مکان های مختلف :

  1. خرما ﺳﻌﻤﺮان
  2. خرما ﺳﺎﯾﺮ،
  3. خرما ﺳﻤﺒﺮون
  4. خرما سمرون
  5. و….

این خرما محصول استان سیستان و بلوچستان است که ﺣﺪود ‫۷۵ درصد از نخل های اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را به خود اختصاص داده است.

و حتی یکی از ﻣﻬم ترﯾﻦ ارﻗﺎم خرمای ﺻﺎدراﺗﯽ این اﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن به شمار می رود.

در حقیقت “سایر” نام تجاری خرمای استعمران است که دارای ارزش ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ.

از ﻣﻬم ترﯾﻦ ﺧﺼﻮصیات اﯾﻦ خرما استعمران ، دسته بندی خرما در رده ﻧﯿﻤﻪ خشک ﺑﻮدن آن اﺳﺖ

ﮐﻪ خاصیت ماندگاری آن را تا مدت ها افزایش داده و اﯾﻦ خاصیت ﺳبب ﺷﺪه است ﺗﺎ جزء ﻣﻨﺎﺳﺐ ‫ﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ های ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد.

خرمای استعمران مرغوب در برند ما به اندازه های مختلفی بسته بندی می شود و به سفارش بازار هدف جداسازی می شود،

از جمله:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  • Select : تا ۷۵ عدد خرما در هر پوند (۴۵۳ گرم)
  • B-grade : تا ۸۵ عدد خرما در هر پوند
  • GAQ : تا ۱۱۰ عدد خرما در هر پوند
  • FAQ : تا ۱۲۵ عدد خرما در هر پوند
  • و…

جالب است بدانید  خرما استعمران را گاهی هسته کشی کرده و به صورت قیچی شده برای مصرف های مختلف

در کنار نوشیدنی های مختلف مانند چای، قطعه قطعه (چیپس خرما) می کنیم.