فروش خرما خشک ایرانی مرغوب

فروش خرما خشک ایرانی مرغوب به صورت فله بازدهی بیشتری را در بازارهای مختلف بین الملل داشته است و علت ان کاهش هزینه های ارسال نیز هست.
خرما خشک ایرانی یکی برند مطرح در سایر کشورها می باشد که فروش ان به صورت فله نیز رایج است. هزینه های گمرکی بالا خرما خشک ایرانی را با مشکل صادرات مواجه کرده و عرضه کنندگان مجبور خواهند بود تا خرما خشک فله را صادر نمایند.
این روند اگرچه موجب کاهش هزینه های ارسال خواهد شد اما می تواند رقابت با سایر کشورهای تولید کننده ی خرما خشک را بسیار سخت تر کند.
منبع: بازار خرما ایران