فروش خرما کلوته جیرفت

خرما کلوته جیرفت بعد از برداشت و سپری کردن مراحل آماده سازی تولید کنندگان به فکر فروش این خرما ها در ایران و دیگر کشور ها می افتند.
خرما گیاهی است تک لپه با طبعی گرم ک برای رشد به آب و هوای گرمسیری احتیاج دارد. شهر جیرفت از جمله شهر هایی است که این شرایط ایده آل در آن حاکم می باشد و از نعمت نخلستان های بزرگی بهره مند می باشند. خرما کلوته گونه بارز محصولات این شهر است که بیشتر در بازار ها به طور عمده به فروش گذاشته می شوند.