قیمت انواع خرما پیارم بسته بندی

وجود بسته بندی ها در انواع خرما پیارم در قیمت گذاری آن ها تاثیر دارد و معمولا قیمت خرما ها را در بازار ها به طور چشمگیری افزایش می دهند.
کیفیت عالی که خرما پیارم دارد ایجاب می کند تا این خرما ها در کارخانه های تولیدی ایرانی در اوزان مختلفی بسته بندی شوند. انواع خرما پیارم بسته بندی بر اساس کیفیتی که دارند تعیین قیمت می شوند تا مشتریان بتوانند با توجه به وسع مالی خود آن ها را خریداری کنند.