قیمت تولید خرما شهابی باکیفیت بسته بندی

قیمت تولید خرما شهابی باکیفیت بسته بندی به صور مختلف تعیین شده که هر کدام می تواند نرخی متفاوت را نمایان سازد.
با وجود فروش انواع خرما شهابی در بازار با قیمت های متفاوت اما هنوز هم برخی خریداران از این قضیه گله مند هستند و درخواست دارند تا قیمت خرما شهابی باکیفیت و بسته بندی را ثابت نموده تا کمترین تنش برای آن ها ایجاد شود.
اما با وجود قیمت های تولید متفاوت که به روش های مختلفی در بازار تعیین می شود، تعیین نرخ خرما شهابی به صورت ثابت امری سخت و گاه غیر ممکن است.
منبع: بازار خرما ایران