قیمت خرما شهابی جهرم

خرما شهابی جهرم یکی از شرکت های معتبر ایرانی در تولید انواع خرمای مرغوب جنوب، با بسته بندی های متفاوت و بهداشتی است.
خرما شهابی جهرم باتوجه به محبوبیت خاصی که در بین مصرف کنندگان و خریداران پیدا کرده است به فروش پررونقی دست یافته است.
این مجموعه تولیدی انواع خرمای مرغوب ایرانی را بسته بندی های متفاوت و بسیار بهداشتی و البته با قیمت های مناسب در اختیار مردم عزیز ایران قرار داده است. قیمت های بسته بندی شده ی این محصول طبق استاندارد های روز محاسبه شده است.