قیمت خرید و فروش عمده چیپس خرما درجه یک

ظاهراً در مدت اخیر محصول خرما این طوری که به نظر می رسد، افراد زیادی به مصرف آن روی آورده اند. از خرماها بسیاری از محصولات چون چیپس خرما، شیره خرما، عسل خرما و بسیاری از محصولات دیگر بدست می آید.

چیپس خرما همان خرماهای تکه تکه ای هم اندازه است که با آرد برنج مخلوط کرده و سپس آنها را در بسته بندی های متفاوت خرید و فروش می کنند.

قیمت این محصول با توجه به نوع خرمای بکار رفته در آن و کیفیت آن به اینکه درجه یکی باشد یا نه تفاوت خواهد داشت. به هر حال قیمت عمده این محصول در ایران بسیار مناسب است و خریداران با سرمایه کم نیز این محصول را سفارش دهند.