قیمت فروش خرما لنگرود اصل

قیمت فروش خرما لنگرود اصل به صورت عمده و خرده باهم تفاوت دارد که بستگی به استراتژی فروش هر مرکز دارد.
بسیاری از خریداران نسبت به مرکز خرید خود وفاداری نشان می دهند و همین کار با اطمینان به خرید از این مراکز شکل می گیرد. انواع خرما لنگرود اصل در بازار قیمت متفاوتی دارد و مراکز فروش بسته به حجم خرید نرخ را تعیین می کنند.
هر مرکز با توجه به استراتژی تعیین شده ی خود قیمت را تعیین می کند و یافتن یک مرکز فروش خرما برای خرید کاری بسیار سخت بوده و نیازمند تحقیق و جست و جو می باشد.
منبع: بازار خرما ایران