مرکز تولید چیپس خرما بسته بندی خوزستان

از دیگر قابلیت هایی که می توان به صنعت بسته بندی انواع خرما قصب اضافه کرد، فرآورده های خرمایی هستند که از میان آنها می توان به چیپس خرما اشاره کرد.

مرکز تولید چیپس خرما و انواع فرآورده های خرمایی در خوزستان و بسیاری از مناطق خرماخیز کشور برای بهبود کیفیت محصول خود از خرماهای خشک و نیمه خشک که مقرون به صرفه نیز باشند استفاده می کنند.

سس خرما قابلیت ماندگاری بالا داشته و از انبارداری بسیار مناسبی برای خریداران برخوردارند. از این رو فرآورده های تولیدی از آنها چون چیپس خرما نیز از ماندگاری بالایی می تواند برخوردار باشد.