نرخ خرما کلوته درجه سه

نرخ گذاری خرما کلوته درجه سه در کارخانه های تولیدی بر اساس درجه های کیفی که دارند انجام می شود و عموما دارای قیمت مناسبی هستند.
از مهم ترین محصولات کشاورزی شهر جیرفت در استان کرمان خرما کلوته می باشد که دارای بافتی نرم و مرطوب است و شیره فراوان آن ها ایجاب می کند تا حتما در یخچال نگهداری شوند. درجه بندی این خرما ها بر اساس کیفیت و تازگی خرما است و معمولا خرما کلوته درجه سه با قیمت مشخصی وارد بازار ها می شود.