نمایندگی فروش خرما بسته بندی

نمایندگی فروش خرما بسته بندی

فروش خرما بسته بندی شده در ایران بسیار زیاد است و این بسته بندی می تواند از لحاظ بهداشتی بشتر مناسب باشد. معمولا در اکثر بازارهای شهرهای مختلف می بینید که خرما را روی سینی های بزرگ قرار می دهند و مشتریان با توجه به نیازی که دارند مقداری از آن را خریداری می کنند. اما در اصل بهتر است که در وزن های مختلف بسته بندی گردد و به این صورت از آلوده شدن به میکروب هایی که در محیط آزاد وجود دارد تقریبا در امان می مانند. در ادامه با نکاتی در خصوص بسته بندی خرماها اشاره خواهیم داشت که بهتر است به آن توجه نمایید.

نمایندگی فروش خرما بسته بندی

نکاتی که در خصوص بسته بند ی خرما باید رعایت گردد:

  • بسته بندی باید به نحوی باشد ک باعث خرابی یا له شدن خرما نشود.
  • برخی بسته بندی ها به صورت چسب و یا منگنه شدن می باشد که نوع دوم محکم تر است.
  • جعبه باید بدون هیچ گونه آسیبی باشد.
  • جعبه ها دارای ظاهری زیبا باشند.
  • بسیار مرتب و منظم خرماها در آن چیده شده باشد.

هدف اصلی از بسته بندی انواع خرماها، این است که هنگام حمل و نقل و جابه جایی آن هیچ گونه آسیبی به خرما وارد نشود. برخی از شرکت ها خرماها را داخل سبد و برخی دیگر خرماها را درون ظروف پلاستیکی یا کارتونی می چینند. بسیاری از مشتریان دوست دارند خرمایی را که خریداری می کنند همراه با خوشه ی آن بسته بندی گردد. بنابراین برای همین منظور بسیار از شرکت های تولید جعبه هایی را طراحی کرده اند تا بتوانند خرماهای خوشه دار را در آن قرار دهند. برخی از خرماها مانند خرماهای مضافتی دارای بافتی نرم می باشند ولی باید در جیدن آنها در جعبه مراقب بود تا له نگردد زیرا دارای بافتی نرم است.